Tidligere arrangementer


Musikquiz på Nelle's Filosoffen

d. 14. November 2019


"Musikquizzen, som var lavet af Kåre Linnebjerg & Thune Holm, satte os på nogle vanskelige og udfordrende prøver. Spørgsmålene omfattede flere genrer som filmmusik, Melodigrandprix samt musik af Leonard Cohen, Tom Waits, m.fl.

Vi skulle fx have tjek på titler, komponister og udgivelsesår, og her gjaldt det om at være helt oppe på beatet og komme først med svarene.

Det var en sjov måde at blive præsenteret for de forskellige musikstykker og genkalde gamle melodier, når de serveredes på en så professionel måde."

af Jørgen HoyerTur til det sydfynske øhav


Venneforeningens Efterårsudflugt til Tåsinge og Langeland med Mai-Britt Schulz som guide.

 

Torsdag 14.09.2019 var Venneforeningen på tur til Tåsinge og Langeland med Mai-Britt som vores guide. Med sin helt formidable lokalhistoriske kendskab til alle slags befolkningsgrupper som greve og  baronesser, uægte kongesønner, fattige husmænd, økologisk stordriftsbønder,  samt geokulturelle forandringer af landskaber, kunne vi ikke få nogen bedre og levende beskrivelse og historier.

Ad små snørklede veje blev vi ført rundt i Tåsinge smukke kuperede landskab og så mange smukke bindingsværkshuse, interessante kirker, vejler (fuglereservater), naturfredede landskaber, mm. Turen gik videre ad snoede veje til Langelands sydspids - Keldsnor og Gulstav - hvor vi kunne mærke vindens susen og havets brusen og følge skyerne tegne nye flotte formationer på septemberhimmelen blå. Og ja med alt i det i sindet klang den nationalromantiske stemning for vor ører.

Ligeledes fik vi et spændende indtryk af, hvad Mai-Britt som kunstner og formidler beskæftigede sig med. I et nedlagt mejeri har hun sit atelier og kursusvirksomhed, hvor der er rum for varme og fordybelse med pensler og farver.

Med venlig hilsen

Jørgen Hoyer

Kunstquiz


Torsdag d. 28. marts var vi igen samlet til kunstquiz. Temaet var Fynske Malere. 

Mai-Britt Schultz styrede slagets gang med vanlig ekspertise og i afslappet atmosfære.

Der var ret svære spørgsmål imellem, men der var altid nogen blandt de kvikke deltagere der havde svaret. Der var en lille historie til alle spørgsmålene, så vi fik også svar på en del spørgsmål, vi slet ikke vidste vi havde!


Deltagerbegrænsningen på 20 er meget passende, så man skal være hurtigt ude. Hold øje med opslag om næste arrangement, det plejer at være meget hyggeligt.

Benny Pedersen.


Filosofisk forum

Onsdag aften den 16. maj holdt vi det tredje ”Filosofisk Forum” – arrangement.

Thune Holm holdt oplæg med udgangspunkt i den italienske filosof Carlo A. Martigli´s påstand ”…det eneste vi har vished for, er de følelser, vi nærer i det øjeblik, de opstår.”

Snakken kom bl.a. til at handle om, hvordan kunst – musik, poesi, film, dans osv. kan give os erkendelse om det, man ellers ikke kan beskrive med ord og begreber.

Vi får gennem kunst blik for det, som ikke lader sig kontrollere, beherske, planlægge eller beregne, men som ikke desto mindre er det, der for alvor kan give os den alvor, dybde og meningsfuldhed som philosophia´en søger.

En rigtig hyggelig aften med vin, dejlig sommervejr, udsigt over åen og god snak.

Tur til CLAY


Fri entré


Kunstbygningen Filosoffen
Filosofgangen 30
Odense C
+45 63 75 08 90

filosoffen@odense.dk

Åbningstider:
Tirsdag-søndag 11.00-17.00

Tilmeld nyhedsbrev


Facebook, Instagram og café