Medlemsorientering


Generalforsamling

Torsdag d. 7. marts kl. 18.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Dagsorden


1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmeudvalg

4. Godkendelse af dagsorden

5. Formandens beretning

6. Fremlæggelse af regnskab og budget

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

8. Valg af revisor

9. Indkomne forslag*

10. Eventuelt


Efter generalforsamlingen serveres der smørrebrød på foreningens regning og drikkevarer kan købes i Nelle's. Af hensyn til arrangementets omfang vil vi gerne have en forhåndstilmelding til foreningens e-mailadresse Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

*Forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. så bestyrelsen har det i hænde senest 14 dage før. Bestyrelsen fremlægger evt. indkomne forslag til gennemsyn for medlemmerne syv dage inden generalforsamlingen på denne hjemmeside.


Nyhedsbrev Filosoffens Venner - december 2018-12-04


I dette efterår har vi afholdt Filosofisk Forum ved Thune Holm den 28. november, hvor temaet var: ”Hukommelsens sted er hjertet”. Hvilken konsekvens ville det have, hvis det var i den betydning af ordet, vi var optaget af at sætte nye rekorder?

Som tidligere var det en dejlig aften med en god og frugtbar debat kombineret med indtagelse af hvid gløgg og æbleskiver.

Filosofisk forum kommer måske igen til efteråret.


I foråret 2019 har vi planlagt følgende arrangementer: kunstquiz torsdag den 24/1 og torsdag den 28/3, begge dage i Nelles Cafe fra kl. 19 til 21. Det arrangeres i samarbejde med billedkunstlærer Mai-Britt Shultz fra Kragekær Kunstskole på Tåsinge. Programmet følger i begyndelsen af januar.

 


Desuden arbejder vi med at arrangere en musikquiz her i foråret. I hører nærmere.

 

Vi er på nuværende tidspunkt 185 medlemmer i venneforeningen. Vi efterlyser medlemmer, som kunne tænke sig at være medformidlere på de enkelte udstillinger, når kunstneren ikke selv kan være til stede.

Skulle man få lyst til denne tjans, vil man selvfølgelig blive klædt på til opgaven. Henvend jer til Filosoffens leder Hanne Bøgelund og hør nærmere.

 

I lighed med tidligere år vil der blive udsendt kontingentopkrævning i løbet af januar måned, og kontingentet er stadig uændret på 100 kroner. Medlemskortet kan afhentes på Filosoffen, når kontingentet er betalt.

Sluttelig vil vi minde om generalforsamling den 7/3 2019 klokken 18 på Filosoffen.

 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår på venneforeningens vegne

 

Peter Simonsen og Mette Bader

Fri entré


Kunstbygningen Filosoffen
Filosofgangen 30
Odense C
+45 63 75 08 90

filosoffen@odense.dk

Åbningstider:
Tirsdag-søndag 11.00-17.00

Tilmeld nyhedsbrev


Facebook, Instagram og café